Този сайт използва бисквитки (Cookies). Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Геосинтетика

В групата на геосинтетичните материали попадат различни по вид на изработка и материал геотекстили, армировъчни геомрежи, геокомпозити и др. Те имат широка област на приложение в инфраструктурни проекти, индустриални обекти, хидротехнически съоражения, жилищно строителство и др. Предназначението на геосинтетичните материали е в укрепването на земни насипи, разделяне на различни по вид настилки, предпазване на хидроизолационни мембрани и фолиа, 

Геотекстилите биват тъкани и нетъкани (иглонабити), от полиестерни влакна или от полипропилен, едноцветни и многоцветни, високоякостни, дренажни, филтриращи и др.

 

Основни функции на геотекстилните материали:

 

   Сепарираща          Филтрираща            Защитна              Дренажна           Укрепваща

 

Сепарираща (разделяща) функция - Целта на разделянето е   поддържането на два слоя с различна зърнометрия или състав, без да се възпрепятства циркулацията на водата.

Филтрираща функция - определя възможността на геотекстила да действа като филтър, предотвратяващ преминаването на фини частици между слоевете, но даващ възможност за преминаване на вода през повърхността му. Подбора на съответния материал е необходимо да се съобрази с конкретните за обекта изисквания за задържане и изисквания за пропускливост.

Защитна функция - Обектите при които геотекстила е със защитна функция най-често са тунели, сметища, водосборни басейни, подземни конструкции, плоски покриви, основи на сгради и други. В тези случаи, геотекстила защитава от перфорация хидоизолационната мембрана в детайла за монтажа.

Дренажна функция - Характеризира се с капацитета на материала за транспортиране и по-лесно придвижване на течности или газ по протежение на неговата равнина.

Укрепваща (подсилваща) функция - Използваните  за укрепване геотекстили е необходимо да са минимално чуствителни на деформации при натоварване. Подбора трябва да се направи в съответствие на якостните им характеристики и тяхната устойчивост на опън.
Icons designed by Freepik from Flaticon